top of page

Dedikerade. Erfarna. Passionerade.

En varm sensommardag 2022 såddes fröet till en nytänkande talaragentur.

I januari 2023 startade Alexandra Appelqvist och Katarina Wilk, själva verksamma som författare, BYWRTRS - The Storytelling Revolution. Långt innan lansering hade de knutit till sig Sveriges främsta namn. 

Den 12 januari bokades den första föreläsningen in. 

I november 2023 förstärks teamet av Anna-Lena Hernvall som tar med sig över tjugo års erfarenhet som strategisk ledare och publicistisk chef inom mediebranschen och på Sveriges främsta bokförlag. 

BYWRTRS vision är att samla de mest aktuella författarna under samma tak och ta tillvara på deras expertkunskaper i en större kontext med avstamp i deras böcker.

Vi gör dig klokare, starkare och lyckligare.

bottom of page