top of page

Tillsammans är mycket starkare!


I Sverige har vi en stark kultur som säger att: ”Ensam är stark och själv är bäste dräng eller piga”. Sverige är också, enligt World Value Survey, det mest individualistiska landet på jorden. Min upplevelse är att det här är en utmaning, inte minst i tider av osäkerhet och ovisshet - som nu. 


En bild på händer som möts.

Rapporter från Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket visar att vi är fler och fler som drabbas av psykisk ohälsa kopplat till vårt arbete. Försäkringskassan betalade under 2022 ut hela 39,5 miljarder kronor i sjukpenning, och största delen gick till människor som drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa och depressioner. Enligt Arbetsmiljöverket upplever en av fyra någon form av psykisk ohälsa kopplat till sitt arbete. 


Det är givetvis bra att vi stöttar de som är sjuka, men det vore väl ännu bättre om vi  använde pengarna till att lösa problemen, så att betydligt färre  drabbades av denna vedervärdiga sjukdom. 


Eftersom våra hjärnor är designade för två enkla saker: 


  1. Överleva

  2. Fortplanta oss (detta ämne får vi behandla i en annan artikel ☺)


är vi experter på att upptäcka faror, brister, fel och misstag. Våra hjärnor är mycket mer mottagliga för att registrera och komma ihåg saker som inte går vår väg, än tvärtom. 


Vi är alltså INTE biologiskt designade för välmående och psykisk hälsa. Det ställer ökade krav på att vi hjälper oss själva, andra och varandra att rikta spotlight på allt vi gör som är bra. 


Det finns många studier som visar att våra hjärnor behöver många gånger fler positiva förstärkningar än korrigerande feedback. Det finns bland annat en bok för föräldrar som heter Fem gånger mer kärlek. Den är lika tillämpbar på oss vuxna. 


"Vi på Hej Engagemang arbetar för ett mer engagerat och välmående arbetsliv och samhälle. Den främsta anledningen är att vi vill hjälpa organisationer, team och individer att må bra och prestera hållbart, både på och utanför arbetet."

Som tur är finns det spaltmeter med evidensstark arbetspsykologiforskning* som berättar hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för engagemang, motivation, välmående och hållbara prestationer OCH resultat, samtidigt. 


Och det bästa är att det inte är så svårt, i alla fall inte i teorin.


Receptet är följande:


  1. Tydlighet (mål) och riktning i det vi ska åstadkomma, som organisation, team och individ

  2. Återkoppling, uppmuntran/positiv förstärkning, feedback

  3. Kontinuerlig uppföljning (gärna i form av till exempel After Action Review) där vi ställer följande fyra frågor:

  4. Vad var intentionen/målet?

  5. Vad blev utfallet?

  6. Vad gjorde vi/jag bra och varför?

  7. Vad vill vi/jag göra annorlunda framåt?

  8. Förtydligande och ständig dialog kring eventuella justeringar i riktning och aktiviteter för att ta oss närmare de överenskomna målen


Vi använder oss av dialog som det primära verktyget för att genomföra ovanstående punkter. Och med dialog menar jag inte debatt (där man oftast argumenterar för och emot och det slutar med en vinnare och en förlorare), eller diskussion (där man efter otaliga möten kommer överens om en kompromiss). Nej, här menar jag en ”riktig dialog” där vi lyssnar på varandra med intentionen att förstå, ta in olika perspektiv och vara beredda att ändra åsikt.


Vad är då utmaningen med dialog? Jo, det tar ofta längre tid än vi tror. Och tid är för många en bristvara just nu. 


Upplevelsen av för lite tid är en av de främsta anledningarna till stress. Och tidsbrist och stress i sig gör dessutom att vi blockerar delar av hjärnans funktioner som vi behöver ha tillgång till för att kunna tänka nya tankar. 


Det får många att agera som vi alltid har gjort (tänka att ensam är stark, springa fortare, sova mindre, slarva med kosten och träningen) och ändå förvänta sig att få nya resultat. Men det kommer högst osannolikt att ske. 


För att kunna tänka nya tankar och göra nya saker krävs alltså ett lugn. Först då kan vi ge oss själva, andra och varandra förutsättningar att skapa nya resultat. 


En lösning på vårt tidsproblem är såklart att hjälpas åt, göra saker tillsammans, be varandra om hjälp och hjälpa varandra. Tvärtemot vår starka tro på att ensam är stark. För sanningen är såklart att vi tillsammans är så mycket starkare! 


* Self Determination Theory, Goal Setting Theory m.fl.


Vill du lära dig mer om hur vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för ökat engagemang, samarbete, hållbara prestationer och resultat?


Niklas Delmar och hans vänner på Hej Engagemang kommer gärna ut till dig och dina kollegor och berättar mer.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


bottom of page