top of page

Kvinnliga företagare missgynnas av osanna föreställningar

Tillväxten av kvinnliga chefer på börsbolag i Sverige har aldrig varit svagare - den var NOLL i fjol. Färre än 10% av vd:arna på Stockholmsbörsens storbolag är kvinnor. Är vi så mycket sämre än män? Självklart inte.


En grupp av människor syns sm skuggor

När executive search-firmorna ska tillsätta vd-poster lyckas de hitta kvinnor till 13% av posterna. Och ännu värre - bara 35% av de som rekryteras in i en ledningsgrupp är kvinnor. Hur är det möjligt?


När det dessutom blir allt viktigare med egenskaper som nyfikenhet, en vilja att lära, öppenhet för förändring, förmåga till självreflektion, och gammal hederlig snällhet och värme hos chefer så borde kvinnor snarare vara fler än männen. Är det nu det är dags att vända på utvecklingen?


Vi gick på WiB-galan för några veckor sedan som anordnas av nätverket Women In Business (eller gala och gala, formatet var mer av en intressant föreläsning). Syftet var att lyfta kvinnliga entreprenörer och det delades ut ett gäng utmärkelser. Ett viktigt och jättebra initiativ. 


Men det som fastnade tydligast i mitt huvud var de myter Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, slog hål på i sitt inledande framträdande. Malin och hennes kollegor har gjort en studie där de har matchat svenska investerares föreställningar om kvinnliga företagare med verklig fakta. Och föga förvånande - men upprörande - har ingen föreställning någon grund i verkligheten. 


Forskarna har studerat 126 bolag som sökt finansiering och tittat på drygt 20 nyckeltal som beskriver företagens aktiviteter, prestationer, satsningar och verksamhet (tex tillväxt i omsättning och antal anställda). 43 procent av bolagen som studerades drevs av kvinnor. Och könet visade sig ha stor betydelse för vilka som fick pengar. 

De kvinnliga företagarna i Luleå tekniska universitets studie fick bara 25% av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över 50%. 

Studien lyfter fram fyra föreställningar som är extra tydliga: 


  • Kvinnor är tveksamma till tillväxt – män vill satsa på tillväxt.

  • Kvinnor har inte resurser för tillväxt – män har det.

  • Kvinnors företag underpresterar – mäns företag presterar väl.

  • Kvinnor är försiktiga och riskaverta – män är ambitiösa och risktagande.


Men enligt studien finns det alltså inget - noll - som bekräftar föreställningarna. 

Och trots det drabbas kvinnorna av dem. De kvinnliga företagarna i studien fick bara 25% av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över 50%. Det är deppig läsning och viktigt att det här lyfts fram i ljuset. Låt oss nu en gång för alla slå fast sanningen: kvinnliga företagare är lika sugna på tillväxt, lika modiga, lika duktiga och lika ambitiösa som manliga företagare - och ibland till och med mer tror jag.


*Siffrorna är hämtade ur en granskning av stiftelsen Allbright.


BYWRTRS - The Storytelling Revolution


Anna-Lena Hernvall är CEO på BYWRTRS, en boutiqueagentur för författare och experter med potential att nå ut med sin kunskap i många format och till en bred målgrupp. Några fokusområden är AI, framtidsanalys, tillväxt, engagemang och samarbete, psykologi och existentiell hälsa, sorg och trauma.


Målet är alltid att göra mottagaren klokare, starkare och lyckligare.


Comments


bottom of page