top of page

Niklas Delmar

För er som via evidensbaserad forskning:

 

  • Vill stärka teamets engagemang

  • Hitta hållbar motivation

  • Få en stimulerande personalkultur


"Jag vet inget roligare än att vara del av en resa där vi hjälps åt att skapa bättre förutsättningar för engagemang, inre motivation, välmående och hållbara prestationer. Allt baserat på evidensstark arbetspsykologiforskning", säger föreläsaren Niklas Delmar. Kanske är det därför han går under namnet Mr Engagemang

 

I föreläsningar och workshops fokuserar Niklas på arbetspsykologiforskning. Han har på sitt utmärkande sätt - genuin, humoristisk och sprudlande - gett både stora som små företag en rivstart till ett nytt, positivt laddat arbetssätt. Många som arbetat med Niklas menar att deras personliga utgångsläge för att identifiera (och maximera!) sin egen potential efteråt gjort en U-sväng.

Boken “Börja göra – en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation” (Liber) är skriven tillsammans med Emma Egnell och Johan Book, kollegorna i Hej Engagemang. Den är ett viktigt verktyg i hur och vart vi börjar för att uppnå ett kollektivt välmående som långsiktigt leder till ett starkare, mer hållbart resultat.

Foto: Tess Öhrvall

Niklas Delmar_fotograf Therese Öhrwall_edited.jpg

"Niklas eget engagemang för att fortsätta växa och utvecklas skiner igenom i allt han gör. Han är en proffsig scentalang med egna erfarenheter både från näringslivet och ett eget liv kantat av modiga beslut"

Charlie Söderberg, VD Balansekonomi och Programledare

bottom of page