top of page

Lina Schollin Ask

  • Redskap för att hantera sorg

  • Vägledning i hur vi kan välja livet 

  • Råd i hur hantera kris & trauma


Vi är stolta över att få representera Lina Schollin Ask, författare och barnläkare. Lina debuterade 2019 med boken Klättra så högt du vill för du är ju ändå redan död (Norstedts Förlag). En smärtsam, drabbande och vacker berättelse om dottern Ingrid, som familjen förlorade efter bara ett och ett halvt år.

Lina har bestämt sig för att låta sin egen ofattbara livshändelse bli en grund för att kunna hjälpa andra i hanteringen av sorg och trauma - både som omvärld och drabbad. För hur fortsätter vi att leva i en kris och hur hittar man en vardag igen? För Lina blev skrivandet och målandet ett sätt att hitta kraft.


I s
amtal och föreläsningar delar Lina sina personliga erfarenheter och värdefulla råd, även utifrån sin roll som läkare. Alla människor drabbas någon gång av sorg och många möter sorg i sitt yrke. Vi behöver alla våga prata om sorg och om döden.

Foto: Kajsa Göransson

Lina Schollin_Fotograf Kajsa Göransson.png

”Schollin Ask skriver avskalat, och väjer inte för irrationella, obekväma, tabubelagda tankar och känslor"

Inga-Lina Lindqvist, Aftonbladet 

bottom of page